Na scenie widoczni: Tadeusz Surowa i Halina Głuszkówna.

Fotografia Edwarda Hartwiga ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego