Oficerowie i kobieta w stroju łowickim przed domem na wsi. Widoczni od lewej: mjr Janusz Albrecht, NN, mjr Józef Szostak.

Fotografia Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego z lat 1928-1931 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego