Litogafia z 1850 roku wydana w Warszawie przez Zakład Litograficzny Banku Polskiego.