Kompozycja z 1894 roku  31 portretów [brak dwóch portretów w lewym górnym narożniku]: 1. [Leon Madeyski] - brak 2. [Aleksander Mańkowski] - brak 3. Felicjan Faleński 4. Alfred Konar 5. Teodor Jeske-Choiński 6. Julian Wieniawski 7. Henryk Sienkiewicz 8. Marian Gawalewicz 9. Zygmunt Przybylski 10. Stanisław M. Rzętkowski 11. Adolf Abrahamowicz 12. Michał Bałucki 13. Edward Lubowski 14. Kazimierz Zalewski 15. Ryszard Ruszkowski 16. Julian Adolf Święcicki 17. Ignacy Maciejowski, pseud. Sewer 18. Wincenty Rapacki 19. Aleksander Świętochowski, pseud. Władysław Okoński 20. Zygmunt Sarnecki 21. Stanisław Graybner 22. Daniel Zgliński 23. Zofia Mellerowa 24. Jan Galasiewicz 25. Kazimierz Gliński 26. Bronisław Grabowski 27. Michał Wołowski 28. Stanisław Rzewuski 29. Leopold Świderski 30. Paweł Kośmiński 31. Władysław Gutowski