Kompozycja składa się z portretów: Aleksandra Wielopolskiego,  Franciszka Kowalewskiego, Zygmunta Sarneckiego,  Włodzimierza Spasowicza,  Juliusza Słowackiego,  Józefa Bohdana Zaleskiego,  Hugona Kołłątaja, Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Wiślickiego,  Zygmunta Krasińskiego, Łaszczyńskiego, Józefa Keniga, Korytyńskiego,  Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza i Władysława Syrokomli.

Odbitka z około 1880 roku.