Gmach został wzniesiony przez spółkę utworzoną przez polskich patriotów z zaboru pruskiego, która część zysków przekazywała na cele społeczne i na wspieranie polskich kupców. We władzach spółki poza Karolem Marcinkowskim zasiadali także ziemianie: Józef Łubieński, Józef Szułdrzyński, Maciej Mielżyński, a także kupiec Stanisław Powelski i mistrz ciesielski Antoni Krzyżanowski, który czynnie uczestniczył w budowie .    W końcu XIX wieku po wykupieniu przyległej  narożnej kamiennicy dobudowano drugie skrzydło przylegające do Alei Wilhelmowskich, które obecnie noszą nazwę Aleje Marcinkowskiego. Kompleks 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 21.06.2018 r.