Okładka albumu z reprodukcjami obrazów Zygmunta Ajdukiewicza i studium Alfreda Szczepańskiego, wydanego w Wiedniu w 1891 roku.