Pocztówka z "Rotą" Marii Konopnickiej i muzyką Ignacego Antoniego Kossobudzkiego, wydana w Warszawie w 1914 r.