Fotografia z lat 1934-39 wykonana w zakładzie "Van - Dyck", ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.