Fotografia z lat 1934-35, wykonana w zakładzie "Van - Dyck", ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego