Rysunek według szkicu Wł. Syrokomli opublikowany w 1862 roku w "Tygodniku Ilustrowanym".