Obraz olejny z 1900 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).