Obraz olejny z 1895 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie