Obraz olejny z 1845 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.