Drzeworyt według wzoru Józefa Tadeusza Balukiewicza opublikowany w 1873 r.