Fotografia z lat 1919-1931 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego