Litografia  opublikowana w 1850 roku w pracy E. Rastawieckiego "Słownik malarzów polskich [...]" t.1., tabl. m. s. 142/143.