Fotografia Józefa Kuczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.