Rycina opublikowana w 1872 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" T. IX, nr 229, s. 249.