Uczestnicy spotkania w Białej Sali Bazaru w Poznaniu podczas wystąpienia kuratora szkolnego w Poznaniu Joachima Namysła. Z prawej widoczni również wydawca "Żywego Dziennika" prof. dr St. Różycki oraz redaktor czasopisma dr Stefan Pappe i z lewej radny dr Walenty Machowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego