Zjazd Krakowskiego Komitetu Okręgowego Towarzystwa - widok ogólny sali. Widoczni m.in.: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Szafer, poseł Tadeusz Gdula, poseł Bolesław Pochmarski, kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego Józef Stypiński.

Fotografia z lat 1918-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.