Bokserzy: Antoni Kolczyński, Stanisław Piłat i Franciszek Szymura podczas ćwiczeń na workach treningowych.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.