Obraz olejny z 1912 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: hampel-auctions.com.