Okładka książki wydanej w 1916 roku w Warszawie przez Towarzystwo Szerzenia Oświaty Drukowanem Słowem "Czytaj".