Stoją (od lewej): Jan Skupień, Henryk Bednarski, Bronisław Czech, Kazimierz Schiele, Franciszek Bujak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego