Na pierwszym planie widoczny m.in. dr Tadeusz Przypkowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego