Widoczni: (stoją w 1. rzędzie od lewej) Vera Bobrowska, Nina Grudzińska, Helena Makowska i Witold Zdzitowiecki, (stoją w 2. rzędzie od lewej) Zbigniew Staniewicz i Aleksander Żabczyński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.