Stoją od lewej: Adam Darowski, Władysław Jabłonowski; siedzą od lewej: Aleksander Kraushar, Aleksander Jabłonowski, Tadeusz Korzon, Bronisław Dembiński. Fotografia opublikowana w 1903 roku w  „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 18, s. 357.