Pośrodku stoi Arkady Fiedler.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.