Uczestnicy spotkania w Ministerstwie Komunikacji. Siedzą od prawej: ppłk Bogdan Kwieciński, minister komunikacji Michał Butkiewicz, kpt. Stanisław Skarżyński, ppłk Czesław Filipowicz. Stoją od lewej: konstruktor Jerzy Wędrychowski, konstruktorzy Stanisław Rogalski i Jerzy Drzewiecki, kpt Piątkowski, kierownik sekretariatu Ministra Komunikacji Gustaw Rożałowski.