Widoczni m.in. wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Bronisław Żongołłowicz (w sutannie), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński (I rząd 3. z lewej), rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Mieczysław Michałowicz (I rząd 5. z lewej), Leon Kozłowski (I rząd 2. z lewej), profesor Ryszard Błędowski ( z prawej).

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego