W 1859 roku przy tej ulicy, która nazywała się wówczas Zieloną, urodził się Ludwik Zamenhof. 

Fot. Tadeusz Święchwoicz, kwiecień 2019 r.