Uczestnicy uroczystej akademii. Widoczni m.in.: minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz (siedzi z przodu sam), w drugim rzędzie od lewej siedzą: biskup Stanisław Okoniewski, arcybiskup Edward Ropp, nuncjusz papieski w Polsce kardynał Francesco Marmaggi.