W prezydium akademii widoczni m.in.: biskup lubelski Marian Fulman i generał Mieczysław Smorawiński.

Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.