Widoczni w prezydium od lewej: poseł Marian Zyndram Kościałkowski, biskup Władysław Bandurski, generał Lucjan Żeligowski, wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz, generał Stefan Dąb-Biernacki, generał w stanie spoczynku Stefan Mokrzecki, wicewojewoda wileński Stefan Kirtiklis.

Fotografia z lat 1926-1930 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.