Fragment mszy św. polowej. Siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: generał Mieczysław Ryś-Trojanowski, Aleksandra Piłsudska, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, wicemarszałek sejmu Bogusław Miedziński, wicemarszałek sejmu Bogdan Podoski, generał Tadeusz Malinowski. W drugim rzędzie za B. Miedzińskim generał siedzi Roman Górecki, za B. Podoskim siedzi generał Józef Olszyna-Wilczyński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.