Uroczyste otwarcie odbudowanego po zniszczeniach wojennych gmachu teatru. Przemawia dyrektor Teatru Wielkiego Arnold Szyfman, na prawo od niego stoją: marszałek Marian Spychalski, minister kultury i sztuki Lucjan Motyka. Z lewej, za Arnoldem Szyfmanem, widoczny Jerzy Jasieński (w okularach). Pierwszy z prawej stoi dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Sztuki Stanisław Balicki.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.