Widoczny m.in. marszałek Marian Spychalski.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.