Prezydium Rady Miejskiej podczas posiedzenia.Widoczni m.in. prezydent Krakowa Władysław Belina-Prażmowski, wiceprezydent Krakowa Ignacy Landau, Witold Ostrowski, Kazimierz Duch, były premier Julian Nowak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.