Przemawia prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. Stanisław Kwaśniewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.