W ławach rządowych widoczni I rząd od lewej: minister rolnictwa Seweryn Ludkiewicz, minister komunikacji Michał Butkiewicz, minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki, II rząd od lewej: premier Aleksander Prystor, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki, III rząd od lewej: minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski, za Czesławem Michałowskim widoczny wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.