Widok na salę obrad. Widoczni m.in.: wicemarszałek sejmu Stanisław Car (I rząd 1. z prawej), profesor Ignacy Łyskowski-Koschember (I rząd 3. z prawej), wicemarszałek sejmu Karol Polakiewicz (I rząd 5. z prawej), prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński (I rząd 6. z prawej), prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński (I rząd 8. z prawej), prokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie Kazimierz Rudnicki, dyrektor Biura Personalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Wacław Dlouhy.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.