W pierwszym rzędzie widoczni: prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (czwarty z lewej), wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki, redaktor naczelny IKC Marian Dąbrowski (szósty z lewej) i profesor UJ Kazimierz Władysław Kumaniecki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.