Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (drugi z lewej, w kapeluszu) i przybyłych gości przez prezydenta Torunia Antoniego Bolta. Widoczni m.in.: premier Janusz Jędrzejewicz (z melonikiem w ręku), wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis (pierwszy z lewej, w okularach), biskup chełmiński Stanisław Okoniewski (stoi za premierem Jędrzejewiczem), gen. Aksamitowski (stoi obok premiera Jędrzejewicza), szef gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (stoi na prawo z prezydentem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.