Siedzą od lewej: Juliusz Kaden-Bandrowski, minister Janusz Jędrzejewicz, Aniela Zagórska. Stoją od lewej: Karol Borowski, Zdzisław Mączeński, Jarosław Wojciechowski, Leopold Bienental, Piotr Choynowski i Wacław Brzeziński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.