Widoczni od lewej: Prymas Polski kardynał Józef Glemp, członek Zespołu do Spraw Stałych Kontaktów Roboczych Między Rządem PRL i Stolicą Apostolską ksiądz Józef Kowalczyk, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europejskich ksiądz kardynał George Basil Hume.

Fotografia Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.