Siedzą od lewej profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego: Roman Longchamps de Berier, Leon Piniński, Stanisław Witkowski, Oswald Balzer.

Fotografia z lat 1919-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.