Widok ogólny uczestników uroczystości. Widoczni m.in.: biskup Władysław Bandurski, wojewoda białostocki Karol Kirst, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, marszałek senatu Julian Szymański, starosta grodzieński Zygmunt Robaczkiewicz, wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz, profesor Wojciech Jastrzębowski, generał Aleksander Litwinowicz.