Uczestnicy uroczystości podczas mszy polowej. Od prawej siedzą m.in.: gen. Bolesław Popowicz (1.), minister komunikacji Michał Butkiewicz (2.), gen. Edward Śmigły-Rydz (3.), gen. Jakub Krzemieński (4.), płk Walery Sławek (7.), wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck (8.), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (10.), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (11.), wojewoda lwowski Józef Różniecki (pochylony).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.