Widoczni m.in.: żona prezydenta RP, Maria Mościcka, rodzeństwo Marii Skłodowskiej-Curie: Bronisława Dłuska, Helena Szalayowa, Józef Skłodowski, wiceminister Bronisław Żongołłowicz, minister Juliusz Poniatowski, minister Wacław Jędrzejewicz, wiceminister Tadeusz Krychowski, wiceminister Eugeniusz Piestrzyński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.